• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Yrkesvillkoren varierar mycket beroende på genre, utgivningsform, försäljning, målgrupp och sidouppdrag. För den som varit verksam en längre tid kan det också vara tydligt att branschen, förutsättningarna och villkoren har förändrats över åren. Ett samtal om upplevelser, erfarenheter och tankar mellan författarna Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Sara Gordan. Samtalsledare: Maria Fagerberg.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.