• Datum:
  • Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på stämman.

Om man har ont om tid men ändå skulle vilja göra någonting för förbundet så kom på stämman! Den är vårt viktigaste organ. Det är där vi beslutar om vilka frågor vi ska arbeta med det kommande året. Beslut på stämman kan förändra inriktningen på vår verksamhet och vara avgörande för var och en.Dessutom får man träffa kollegor, hela kansliet som arbetat hängivet under året och styrelsen. Att den äger rum på Munchenbryggerierna i år med festlig middag efteråt gör inte saken sämre. Kom ihåg att vi längtar efter att få träffa er!
hälsar förbundsordförande Grethe Rottböll.

Tid: lördag 27 maj kl 10.00–17.00, kaffe och registrering från kl 9.00.
Plats: Münchenbryggeriet, lokal ”Magasinet”, Söder Mälarstrand 25 i Stockholm.
Anmälan: Sista datum för anmälan är den 19 maj så att vi kan beställa rätt mängd mat och dryck. Anmälan görs via den länk som sänts i medlemsutskick.

Stämmohandlingar

Stämmohandlingar – stämmodagordning och verksamhetsberättelse  – finns i Movits. Logga in på Movits, gå in under Dokument, välj Stämmohandlingar och därefter 2023 i menyn till vänster.