• Datum:
  • Plats: ABF-Huset, Stockholm

Förbundsstämma 21 augusti 

Förbundsstämman är högsta beslutande organ i Sveriges Författarförbund. Alla medlemmar har yttranderätt och rösträtt på förbundsstämman. Glädjande nog kan Författarförbundet genomföra en stämma på fysisk plats i år.

Tid: lördag 21 augusti 2021, klockan 10.00 – ca 17.00 på ABF Stockholm. Registrering, kaffe och smörgås från klockan 9.00.
Anmälan: senast 6 augusti

Verksamhetsberättelse och stämmodagordning har sänts via mejl och kommer också att finnas på plats på ABF.