• Datum:

Under sekler har författare och intellektuella varit det kollektiva minnets och sanningens bärare, försvarare och uttolkare i Ryssland och stora delar av Östeuropa. I dagens Belarus har en ny typ av kollektivt minne och en ny idé om en nation vuxit fram inom bredare grupper av befolkningen.

En process av demokratisering har ägt rum, svår att föreställa sig utan det litterära och konstnärliga förarbete som gjorts av intellektuella och konstnärer. Hur har processen uppstått, och vad händer med den idag, när våld och barbari ånyo dominerar den belarusiska staten? Vilka är yttrandefrihetens, historiens, sanningens och konstens möjligheter idag? Hur ser framtiden ut för dessa känsliga processer? Vad har situationen för likhet med vad som sker på andra håll i världen, t.ex. i Hongkong?

Tid och plats

Måndagen den 8 november kl 09.30–15.30 på Jonsered herrgård, William Gibsons väg 19 i Jonsered. Seminariet är på engelska.

Medverkande

Johan Öberg, slavist, essäist och översättare
Olga Shparaga, fil.dr. filosofi, European College of Liberal Arts i Belarus
Dmitri Plax, konstnär, poet, dramatiker, översättare
Ida Börjel, poet, översättare
Olga Bubitj, curator i Minsk, deltagare i STATUS-projektet
Denis Romanovski, konstnär, lärare
Mikael Nydahl, översättare, förläggare, adjunkt HDK-Valand, Göteborgs universitet
Fredrik Fällman, docent i sinologi vid Göteborgs universitet.

OBS! Programmet kan komma att förändras beroende på det aktuella skeendet i Belarus.

Kl 19.00 I ett anslutande kvällsprogram på Stora Teatern i Göteborg diskuterar och läser teaterregissörer, konstnärer och författare ”Konst och motstånd i Belarus”. Både seminarium och kvällsprogram ingår i ”Freedom of Expression – Strategies for the Future” och seminarieserien ”History, Memory, Truth”.

Inbjudningar

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Önskar du delta?

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.