• Datum:
  • Plats: Ersta konferens, Stockholm

Det är dags för årets deklarationskurs!

Som medlem i Sveriges Författarförbund är du välkommen att delta i en särskild deklarationskurs för författare, översättare och dramatiker. Kursen är ett samarrangemang med Sveriges Dramatikerförbund.

PLATS: Bringsalen, Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm
VÄGBESKRIVNING: Från Centralstationen ta buss 53 från Vasagatan mot Henriksdalsberget, hållplats Ersta sjukhus, gå ca 250 m till Erstagatan 1 K. Från Slussen ta blå buss nr 2 eller buss nr 53 mot Sofia. Hållplats Ersta sjukhus.
KURSLEDARE: Susin Lindblom, skattejurist och förbundsdirektör på Sveriges Dramatikerförbund

ANMÄLAN: Anmäl dig till annie.norin@forfattarforbundet.se senast den 3 april. Kursen är gratis, men du måste föranmäla dig. Eftersom platserna är begränsade ber vi dig avanmäla dig om du får förhinder.

KURSLITTERATUR: Deklarationsråd 2019 kommer att finnas för utskrift i Movits i början av april. Det går också bra att beställa ett exemplar från kansliet.

RESA OCH LOGI: Reseersättning utgår för resa inom Sverige med billigaste färdmedel med högst 500 kr. Resor inom SL-området (Storstockholm) ersätts inte. Du som bor mer än 65 mil från Stockholm kan ansöka om ett ytterligare resebidrag om 500 kr. Även logiersättning kan utgå med högst 500 kr. Ansökan görs efter deklarationskursen när vi mottagit deltagarlista. Bifoga kvitto. Blankett rekvireras från annie.norin@forfattarforbundet.se

Önskar du övernatta i Stockholm, boka gärna rum på Författarnas Internationella Gästhem, http://www.writershouse.se/gasthemmet/. Verksamhetsledaren Peter Cottino nås på adressen bookaroom@writershouse.se eller telefon 076-247 63 64.