• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Förutom de formella årsmötespunkterna kommer förbundsordförande Grethe Rottböll att berätta om året som varit och året som väntar.

Ta gärna med frågor och funderingar till mötet. Vi bjuder på något att äta. Ett begränsat antal resebidrag finns att söka för dem som reser lång väg, det betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. Kontakta annie.norin@forfattarforbundet.se för att ansöka om resebidrag.

Varmt välkommen!
BULT:s sektionsstyrelse