• Datum:
  • Plats: Göteborgs Litteraturhus, Göteborg

I biografin Allt jag känner är att mina fötter gör ont porträtteras lägerkommendanten Rudolf Höss med delvis nytt källmaterial. Genom förhören med honom ges också en bild av helvetesmaskineriet i Auschwitz. Niclas Sennerteg berättar både om bokens innehåll och tillkomst. Eva-Lotta Hultén är samtalsledare.

Var: Göteborgs litteraturhus, Lagerhuset Heurlins plats 1B, Göteborg
När: Onsdag 12 februari kl 19-20
Ingen anmälan krävs.