• Datum:
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

   Välkommen till bokmässan i Göteborg 24-27 september 2015!

Bokmässan 2014

Vi finns i A-hallen och delar monter och scen med Författarcentrum.
Montern: A 01:62 Litteraturscenen: A 01:60, Författar- och översättarloungen: A 02:63

 

Författarcentrum tillsammans med Författarförbundets sektioner ansvarar för scenprogrammet. Hela programmet medföljer nummer 3 av tidskriften Författaren i början av september och kommer även att finnas tillgängligt på Författarförbundets hemsida. Programmet finns även i PDF-format, klicka här.

Författar- och översättarlounge
En nyhet för i år är att vi tillsammans med Kulturrådet har en författar- och översättarlounge i anslutning till vår monter. Översättare av flertalet språk närvarar och representanter från Kulturrådet kommer också att vara på plats.

Seminarium
På torsdag den 24 september kl. 10.00 kommer vi att hålla i ett seminarium om Amazon: ”Författaren på den globala marknaden”. Seminariekort krävs och seminariet hålls på engelska.

Författarförbundets Biblioteksråd håller i seminariet Vart är biblioteken på väg – kommersialisering slår ut likvärdighet? torsdag 24 september kl. 13.00. Det likvärdiga biblioteket ska garantera alla tillgång till litteratur, information och medier. Hur går det ihop med alltmer användarstyrda och kommersiella principer för bibliotekens inköp och utlåning? Seminariet diskuterar bibliotekens ansvar och utglesning och väger in pockettopp, mångkultur och kvalitetslitteratur. Seminariekort krävs.

Mingel
Välkomna till Författarförbundet och Författarcentrums mingel torsdag 24 september kl. 18.00 i monter A 01:62.

 

Vad gäller för dig som medlem:

Fritt inträde
Samtliga medlemmar har fritt inträde på mässan mot uppvisande av aktuellt medlemskort. Kortet ska uppvisas vid försäljningsdisken (entré 5, plan 2) och ger en entrébiljett per dag. Inträdet ingår också i seminariekortet så du som köper ett sådant behöver inte visa upp medlemskortet.

Rabatterat seminariekort
Författarförbundets medlemmar kan beställa ett seminariekort (helkort) för 600 kr inklusive moms. Kortet är personligt. Betalning sker med VISA eller Euro/Mastercard. Faktura kan man få om man har ett organisationsnummer.

För att köpa det rabatterade seminariekortet loggar du in på Dina sidor (Movits) här på Författarförbundets webbplats och klickar på fliken ”Bok & Bibliotek”. Där finns en länk till en webbaffär, överst finner du Författarförbundets rabatterade alternativ.  Eftersom kortet sänds per post är det bra om ni beställer kortet senast den 15 september.