• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Den belarusiska barnlitteraturen präglades länge helt av det sovjetiska arvet. Den var bildlös, skrevs ur ett tydligt vuxenperspektiv och syftade främst till moralisk fostran. Därtill undvek den nogsamt att ta upp ämnen som kunde uppfattas som känsliga, allt från död och sjukdomar till rädslor av olika slag.

Den prisbelönta översättaren Nadja Kandrusevitj har dock bidragit till en förändring. Hon har bland annat översatt Jujja Wieslanders populära böcker om Mamma Mu till belarusiska, och mött mycket uppskattning från såväl barn som vuxna.

För ett par år sedan översatte hon Gunilla Bergströms bok om Bill och Bolla, där en av huvudpersonerna har en mental funktionsnedsättning. Därmed lanserade hon också ett tema som aldrig berörts i den belarusiska barnlitteraturen.

I ett samarrangemang mellan Sveriges Författarförbund och Östgruppen berättar Nadja Kandrusevitj om sitt arbete med att förmedla svensk barnlitteratur till Belarus, och då med särskilt fokus på just problematiken kring tabun i den belarusiska barnbokstraditionen.

I samtalet med Nadja Kandrusevitj deltar även den framstående poeten, trubaduren och översättaren Andrej Chadanovitj, som också medverkade i översättningen av Bill och Bolla.

Efter en paus med mingel och tilltugg fortsätter sedan programmet med musikunderhållning av Andrej Chadanovitj.

Medverkande:
Nadja Kandrusevitj, översättare och barnboksförläggare, mottagare av Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris 2018.
Andrej Chadanovitj, poet, trubadur och översättare, tidigare ordförande för belarusiska PEN

Anmälan: i Movits eller till ewa.ulander@forfattarforbundet.se