• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Boken Fougstedts: Familjen och sakligheten kretsar kring Arvid Fougstedt, hustrun Gerda Wessel och sonen Erik Wessel-Fougstedt. Den minutiöst dokumenterade skildringen är, med författarens ord, en ”krönika över vanligheten i svensk modernismhistoria”, med tillägget att vanligheten är lika intressant att studera som uniciteten. Till Fougstedts krets av kamrater och konkurrenter bland konstnärerna hörde bland andra Einar Jolin, Otte Sköld och Isaac Grünewald. Ett oväntat inslag är kapitlet om svensk sjukgymnastik, och om de oftast kvinnliga sjukgymnasternas plats i konsthistorien.

För Minervas medlemmar berättar Lena Johannesson om arbetet med sin bok, och om de val hon ställts inför – som avvägningen mellan att skriva en livs- eller en verksbiografi. Kvällen ansluter sig naturligt till ett återkommande tema i Minervas verksamhet: att förvandla forskning till god sakprosa.

Anmäl dig snarast till Susanne Steneros (08-545 132 00, ss@sff.info)

 

Vi bjuder på ett glas vin och något gott att äta.

Lena Johannesson (f. 1945) är professor emerita i konstvetenskap med en stor och mångfacetterad produktion inom sitt ämne. För sin bok Fougstedts: Familjen och sakligheten belönades hon våren 2017 med Axel Hirschs pris av Svenska Akademien. Priset tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete.”