• Datum:
  • Plats: ABF-Huset, Stockholm

Det är nu 30 år sedan regimen i Peking slog ner de fredliga demonstrationerna på Himmelska fridens torg och andra platser i Kina.

Bland talarna finns Peter Englund, Patrik Lundberg och Maiping Chen. Läsning ur Sheng Keyis roman Dödsfuga, som med utgångspunkt i massakern diskuterar faran med utopier och konstens roll i ett auktoritärt samhälle.

Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Entré: Gratis, öppet för allmänheten