Tre saker som är viktiga i översättaryrket enligt Johanna Hedenberg:

  • Översättare måste förstås ha goda kunskaper i det främmande språket och kulturen, men det främsta arbetsredskapet är den personliga språkkänslan.
  • Som frilans behöver man ett bra nätverk. Genom Författarförbundet och Översättarcentrum kan man få kontakt med kolleger, diskutera översättningsfrågor och avtalsfrågor och få viss fortbildning.
  • Det är viktigt att hålla koll på rättigheter och avtal. Författarförbundet och upphovsrättsorganisationen ALIS kan svara på frågor och i vissa fall ge juridisk hjälp.

När man översätter ett litterärt verk, oavsett om det handlar om fiktion, dramatik, poesi eller sakprosa, skapar man ett nytt verk som får samma slags skydd som originalverket. Litterära översättare är alltså upphovsrättspersoner i lika hög grad som författare, och när litterära verk publiceras och används på olika sätt har alla upphovsrättspersoner rätt till ersättning.

Läs hela intervjun av Anna Engquist på PRV-bloggen här.