I samband med att Sveriges Författarförbund avsäger sig juryuppdraget för European Union prize for literature skriver poeten och skribenten Aase Berg en kommentar i Dagens Nyheter (2014-10-15):

” … Sveriges Författarförbund erbjöd mig uppdraget att bli juryordförande i kommittén för nominering av en svensk ’emerging talent’ till European Union prize for literature (EUPL). Möte i Bryssel om två veckor, utse jury, presentera shortlist, hålla kontakt med sekretariatet, skriva prismotivering, författarpresentation, synopsis över verkets handling samt välja antologitext. Ersättning: 200 euro per person plus 92 euro i traktamente – för juryordförande.

[…]

Litterära utövare anses vara tacksamma masochistmuppar som sysslar med hobbyverksamhet på heltid. Inte ens EU-byråkrater begriper att om de anlitar mig, då hyr de in en konsult med kompetens inom den mest avancerade litteraturen. Inom vilken annan bransch förväntas konsulten ställa upp gratis bara för att det är ballt att åka till Bryssel? Den senaste månaden har jag tackat nej till ett flertal uppdrag på grund av skambud och trälvillkor. Och när jag, som kvinna, hävdar min yrkesheder genom att begära betalt, kan jag höra hur orden diva och bitch viskas bakom min rygg. Jag förväntas alltså sälja mig billigt för att kultur är kul. Glöm.”

Aase Bergs text finns att läsa i sin helhet i Dagens Nyheter (2014-10-15).

 

Initiativet att lyfta fram litteraturen är lovvärt, men Författarförbundet är starkt kritiskt till villkoren för juryutnämningen, framför allt att organisationens medlemmar förväntas arbeta utan rimlig ersättning för nedlagd arbetstid. I det här fallet ingår många timmars inläsning, resor och administration. Ordförande Gunnar Ardelius i ett pressmeddelande från Författarförbundet:

”Jag är den första att gratulera den blivande pristagaren men vill rikta uppmärksamheten på de timmar av oavlönat arbete som många av våra medlemmar utför. Författare och översättares kompetens efterfrågas ofta i referensgrupper och jurynämnder, arbetet ses som ett hedersuppdrag, men det slukar massor av skrivtid. Oftast är övriga jurymedlemmar avlönade tjänstemän.”