Som meddelats i flera dagstidningar lämnar Reportrar utan gränser och tolv internationella människorättsjurister nu in en anmälan mot Eritreas president Isaias Afewerki och några av hans ministrar till åklagarmyndigheten i Göteborg.

Björn Tunbäck och Erik Halkjaer, styrelsemedlemmar i Reportrar utan gränser, skriver i Dagens Nyheter (21/10) att internationell straffrätt måste agera för Dawit Isaaks sak. De framhåller att brottet är så allvarligt att det kan utredas och straffas överallt.

Fängslad sedan 2001

Nästa år har det gått 20 år sedan den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. När Dawit greps arbetade han för Setit, Eritreas första oberoende tidning sedan landet blev självständigt 1993.

Dawit har aldrig ställts inför rätta och har heller inte formellt anklagats för något brott. Amnesty betraktar honom som en samvetsfånge, fängslad enbart för att ha utövat sitt yrke som journalist och använt sin rätt till yttrandefrihet.

Dawit Isaak är hedersmedlem i Sveriges Författarförbund, som sedan länge är engagerad i frågan.
– Vi välkomnar Reportrar utan gränsers initiativ. Det är viktigt att de som bryter mot yttrandefriheten inte går fria, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.