Helena Granström är författare med bakgrund inom fysik och matematik och hon har medverkat i Sveriges Radios OBS sedan 2010. Hennes essäer spänner över ett vitt fält, men uppehåller sig inte sällan i det gränsland där filosofi och naturvetenskap möts. Som skribent har hon gjort sig känd som en systemkritisk röst, bland annat i frågan om teknikens inverkan på vårt samhälle.

Författarförbundets radiopris tilldelas en litterär upphovsperson som bidragit till att befästa och utveckla ljudradions ställning som medium för skön-, fack- eller barn- och ungdomslitterära prestationer. Prissumman är 50 000 kronor.

Prisutdelningen sker i Författarnas och översättarnas hus (Drottninggatan 88B i Stockholm) måndag 22 januari.

Kontakt: Ewa Ulander, Sveriges Författarförbund, 070 330 84 82,
Fredrik Wadström, Sveriges Radio, 070 871 41 95.

Foto: Viktor Gårdsäter. Källa: Sveriges Radio.