På Fyren den 11 maj samtalade Carl-Michael Edenborg, Maria Küchen och Jack Hildén om strategier för skrivande i ett kulturklimat som präglas av en ökad konkurrens mellan medier, förändrade konsumtionsmönster och starka, centrala institutioner. Hur och vad är det möjligt att skriva om man vill försörja sig som författare idag? Samtalsledare var Emi-Simone Zawall & Cecilia Hansson.

Fyren är ett samtalsforum där yngre och äldre, publicerade och ännu opublicerade författare och översättare möts och diskuterar frågor som rör skrivande, utgivning och litteraturens roll i samhället. Fyren är en del av Författarförbundet, men verksamheten riktar sig även till intresserade icke-medlemmar. Målet är att engagera fler i förbundets frågor och att skapa en bro mellan nya och etablerade röster på den samtida litterära arenan.

 

fyren1 fyran2 fyren3 fyren4