”Att skriva historien medan den pågår” var temat på Fyren 4 december.

Ellen Engelstad, Annette Rosengren och Kajsa Ekis Ekman samtalade då med Cecilia Hansson om att skriva i och om krisens Europa. Vilka särskilda utmaningar ställs en författare som försöker teckna en bild av ett pågående historiskt skeende inför? Hur skiljer sig det dokumentära skrivandet från det skönlitterära? Går det alls att dra en skarp gräns mellan fack- och skönlitteratur?

Fyren på Sveriges Författarförbund anordnas panelsamtal kring litterära teman. Fyren drivs av författarna/översättarna Gunnar Ardelius, Naima Chahboun, Cecilia Hansson och Sanne Näsling. Håll koll på Sveriges Författarförbunds hemsida för information om nästa Fyren-möte!

 

fyren december