Pressmeddelandet som Sveriges Författarförbund med flera organisationer skickat med anledning av videokampanjen kan du läsa här.