Målet med detta arrangemang är att skapa ett möte mellan författare från Sverige och förläggare i Portugal. Syftet är att få till fler översättningar av svenska böcker till portugisiska och därmed ge möjlighet till författare att nå ut till en ny publik i ett annat land.

Tidigare pitchar med svenska författare har skett i Aten och i Warszawa med väldigt positiv utgång.

En översättare kommer att översätta ett par sidor från den bok som kommer att presenteras enligt författarens anvisningar. Detta kommer att lämnas till deltagande gäster och förläggare för att ytterligare öka intresset för vidare samarbete. Förläggare kommer att bjudas in för detta arrangemang. Efter pitch (författaren får cirka 8 minuter att presentera din bok) arrangerar vi ett mingel där du får möjlighet till direkt personlig kontakt med deltagande förläggare. Pitch hålls på engelska.

Pitchen äger preliminärt rum torsdagen den 26 oktober 2017 i Lissabon.

För mer information om kvalifikationer och ansökningsförfarande besök Arbetsförmedlingens hemsida.