Författarförbundet medverkade vid demonstrationen den 2 mars mot kriget i Ukraina. Författaren och journalisten Per Wirtén, ledamot i förbundsstyrelsen, höll tal.

Ur Per Wirténs tal

”Förtvivlad har jag de senaste dagarna letat efter hopp.
Jag är inte ensam. Vi är många som gjort det. I synnerhet i Ukraina. Säkert också i Ryssland.
Men det är inte i första hand det känslomässiga hoppet jag letat efter. Utan hoppet som princip, för livet och samhället. Den princip som pekar ut en rörelseriktning mot demokratiskt självbestämmande, frihet och rättvisa.
Men var kan man finna den nu?
Hoppets princip återfinns ju aldrig i militarismen. Inte ens när det militära våldet blivit en tvinande nödvändighet för att försvara friheten – som nu i Ukraina.
Nej, det är mellan människorna hoppet upprätthålls. Och det är där det tänds när våldet försökt bryta ner det. Det uppstår när människor, ensamma eller i grupp, uttrycker sig.
Man kan hitta det i författarnas böcker på biblioteken. Bland de människor, minnen och röster som passerar genom romaner, poesi och dramatik.
När Sovjet invaderat Tjeckoslovakien 1968 och USA fortfarande bombade Vietnam skrev filosofen Hannah Arendt att makten aldrig kommer ur en gevärspipa. Ur vapenmynningen kommer möjligen styrka och alltid skräck – men aldrig verklig makt.
För makt skapar människor tillsammans, genom att samtala, skriva och förhandla. Det är då förtrycket kan undanröjas och friheten grundläggas. Det är då hoppet framkallas.
Och utan hoppets princip kan den ryska nationalismen, imperialismen och revanschismen aldrig besegras.”

Foto: Joanna Forslund