Lennart Wretlind tilldelas Sveriges Författarförbunds Radiopris 2015

Lennart Wretlind får priset för sina outtröttliga musikaliska resor i såväl fantastiska som högst verkliga världar. Hans minimalistiska uttryck rymmer exakt så mycket som behövs för att skapa maximalt utrymme åt lyssnaren att få kontakt med kulturer många av oss annars sällan skulle möta. Eller ens veta om att de fanns.

Prissumman är 50 000 kronor.

Prisutdelningen sker i Författarnas hus, Drottninggatan 88b, tisdagen den 8 december kl 18.00

Kontaktperson: Ewa Ulander, Författarförbundet, eu@sff.info, 08-545 132 07, 070-330 84 82