Sveriges Radios Kulturnytt (P1) har uppmärksammat att svenska bokförlag utsatts för manusbedragare. Personer som utgett sig för att vara litterära agenter har mejlat förlag och bett om opublicerade manuskript. Även om bedrägeriförsöken blivit alltmer sofistikerade, har inget av förlagen som Sveriges Radio intervjuat låtit sig luras. De har däremot skärpt sina rutiner ytterligare.

I Kulturnytt den 10 februari intervjuas Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll om bedrägeriförsöken. Liksom förlagen ställer hon sig frågande till vad dessa bedrägeriförsök ska leda till, men understryker vikten av att värna sin upphovsrätt genom att datummärka och copyright-stämpla sina manuskript och skicka dem i låsta filer.

Här är Sveriges Radios intervju med Grethe Rottböll.


Foto: Henrik Montgomery