I sitt yttrande inriktar sig Författarförbundet på enstaka delar av betänkandet, som för övrigt omfattar hela kulturområdets situation under pandemin. Vi välkomnar de ökade anslag som har medgivits på vårt område och för våra medlemmar, men ser också stora behov av att dessa anslag görs bestående. Vi har i yttrande lagt tyngdpunkten på särskilt fem punkter:

  • Ökat stöd till Sveriges författarfond
  • Permanent förstärkning av kultursamverkansmodellen
  • Utredning av trygghetssystemen för konstnärer
  • Nationell samordning av e-medier
  • Ett för våra yrkesgrupper verkningsfullt införlivande av DSM-direktivet

Yttrandet kan läsas i sin helhet här.