Kritiken är en lika central som nödvändig del av det kulturella ekosystemet – på samma sätt som bibliotek, teatrar och musikscener. Utan kritik blir inte bara kulturen sämre, den blir stum och tyst.

Under lång tid har ekonomin för kritiken urholkats för att nu ha nått en smärtgräns. Många kritiker vittnar om att de inte längre har råd att bedriva kritik.

”Vi är oroade över den utveckling som sker på tidningarna. Kritiken är en livsviktig del av litteraturförmedlingen, en avgörande förutsättning för det demokratiska samtalet. Vi kommer själva att se över våra arvodesrekommendationer och göra vårt bästa för att de efterlevs”, säger Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund.