I februari 2020 höll Internationella rådet ett event på Författarförbundet med fokus på uigurisk litteratur, musik, kultur och pågående kritiska situation i Kina, initierat av en av våra medlemmar som själv är uigur, boende i Sverige. Det var en drabbande kväll för oss som närvarade; folkmusik och poesi blandades med vittnesbörd om utrensningar, ”omskolningsläger”, förtryck och tortyr. Sedan kvällen på Författarförbundet är det tyvärr inget i situationen som har förändrats till det bättre och häromdagen kom ett brev från samma medlem som var med och ordnade temakvällen. ”Kan vi göra något?” frågade han. ”Kan vi lyfta situationen igen, göra folk medvetna om vad som pågår?”

Sammanfattat ser läget ut så här idag:

Den kinesiska regeringen har implementerat en politik som undertrycker den uiguriska kulturen och främjar assimilation i kinesisk kultur. Det uiguriska språket är förbjudet att använda i undervisning och i offentliga dokument. Detta har gjort det avsiktligt svårt för uigurer att behålla sin kulturella identitet och främjar assimilation i kinesisk kultur.

Uiguriska poeter och författare har blivit måltavla för kinesiska regeringen. Många uiguriska poeter och författare har fängslats utan vederbörlig process eller rättegång och hålls i fångenskap under omänskliga förhållanden, med dagliga inslag av tortyr och tvångsarbete.

Vi uppmanar – i likhet med Svenska Pen – svenska regeringen och allmänheten att uppmärksamma denna situation och verka för att dessa oskyldiga individer befrias.