Henrik C. Enbohm har efter sju år som chefredaktör för tidskriften Författaren gjort sitt sista nummer och går nu vidare med andra angelägna uppgifter i kulturlivet. Författarförbundet vill därför framföra ett stort och varmt tack till Henrik som utfört ett fantastiskt arbete under sina år på förbundet. Med en bred kunskap, stor lojalitet och ett starkt engagemang i våra frågor har han varit med och utvecklat Författarförbundet framåt. Henrik lämnar ett stort avtryck i våra hjärtan och vi önskar honom all lycka framöver.

Gunnar Ardelius
Förbundsordförande