Covid-19-pandemin slår hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till en akut ekonomisk situation för många författare och översättare.
Författarförbundet har själva och tillsammans med KLYS de senaste månaderna haft en löpande dialog med Kulturdepartementet för få till stånd bra åtgärder. Situationen har även uppmärksammats av Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen som i ett brev till Kulturministern krävt riktat stöd till dessa grupper.

I väntan på statliga medel krävs dock akuta åtgärder. Det är därför mycket glädjande att Författarförbundet fått löfte om ett bidrag på 400 000 kronor från Stiftelsen Natur & Kultur, som har inspirerats av förslagen i brevet från bokbranschen till Kulturministern i förra veckan. Detta möjliggör att vi kan starta en tillfällig krisfond.

Ur fonden ska medlemmar som förlorat intäkter på grund av inställda arrangemang och förlorade uppdrag till följd av covid-19-pandemin kunna söka stipendier. Arbetet med att ta fram riktlinjer för stipendiehantering pågår i detta nu. Vi hoppas kunna öppna för ansökningar redan efter påsk.
– Stiftelsen Natur & Kultur går nu från ord till handling. Det inger hopp, säger Patrik Lundberg, vice ordförande i Sveriges Författarförbund.
– Att stiftelsen sluter upp kring författarna och översättarna i denna svåra situation skickar en viktig signal. Vi välkomnar fler att följa Natur & Kulturs exempel, säger Patrik Lundberg.

Den som vill bidra till fonden kan sätta in pengar på bankgironr. 878-8028 och märka insättningen ”krisfond”.

Information om hur du som medlem kan söka stipendium ur krisfonden finns här.