17 mars kl 13.00–14.00: Ett klimat utan språk

Vad säger oss ord som ”ekosystemtjänster” och ”nettoutsläpp”? Skulle fler bli engagerade i kampen mot klimatkatastrofen om vokabuläret för att sprida budskapet såg annorlunda ut? Översättaren Linus Kollberg, språkvårdaren Linnea Hanell och kulturchefen Björn Wiman samtalar om ordens genklang i oss, innan det är för sent. Samtalet leds av Jenny Aschenbrenner.
Plats: Miklagård

17 mars kl 16.00–17.00: Att debutera på 2020-talet

De nominerade till Katapultpriset i ett samtal med Clara Bolmsjö. De nominerade debutanterna är Merima Dizdarević med långt från ögat långt från hjärtat, Sorin Masifi med Staten Systrarna Dikten, Mickaela Persson med En adept till mästaren av schack gör en inre färd i Sibirien, Joakim Rask med jr2 och Mikael Yvesand med Häng city.
Plats: Studion

17 mars kl 18.00–18.15: Utdelning av Katapultpriset

Vem av de nominerade debutanterna som får Skönlitterära sektionens Katapultpriset tillkännages.  Plats: Idun

18 mars kl 10.00–11.00: Det litterära ekosystemet

För att läsarnas värde som litteraturälskare och demokratiska individer ska upprätthållas krävs också att bokens värde upprätthålls. Alla delar av litteraturens ekosystem behöver värnas och stärkas för att litteraturens mångfald och rikedom ska vidmakthållas. Vilket ansvar har statsmakten? Förlagen? Författarna? Och vilken roll spelar läsarna i det litterära ekosystemet?
En diskussion om hur det hela hänger ihop och varför det är nödvändigt med ett litteraturpolitiskt engagemang av alla som utgör en del av det litterära ekosystemet.
Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund | Jörgen Gassilewski, vice ordförande i Sveriges Författarförbund | Per Wirtén, författare, journalist och styrelseledamot i Författarförbundet. Moderator: Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare på Sveriges Författarförbund.
Plats: Äpplet

18 mars kl 14.30–15.30: Lyssnandets pris – royalty på vad?

Har du som ljudbokslyssnare funderat över vad en författare tjänar på en ljudbok? Är det lönsamt eller har författaren inte ens råd att skriva för ljud? Författarna blir alltmer beroende av inkomsterna från ljudboken. Samtidigt är det omöjligt att ta reda på vad ersättningen baseras på. Royaltyn är avsevärt mindre än för en fysisk bok, statistik visar en stor förändring i fördelningen av de digitala inkomsterna – nu kräver författarna transparens!
Medverkande: Författarna Monica Fagerholm, Anna Bågstam och Jerker Virdborg.
Moderator: Åsa Anesäter, jurist på Sveriges Författarförbund.
Plats: Äpplet

Mer om festivalen finns att läsa på Littfests hemsida.