Författarförbundet är djupt oroade över utvecklingen i Belarus, kräver att alla åtal mot journalister och fredliga demonstranter läggs ner och att alla redan dömda friges.

Författarförbundet uppmanar belarusiska myndigheter att leva upp till de internationella åtaganden Belarus skrivit under och respektera mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

Gunnar Ardelius
Ordförande, Sveriges Författarförbund