zandra_thuvesson

Sveriges Författarförbund anlitar Zandra Thuvesson som kulturpolitisk projektledare

Zandra Thuvesson kommer att verka strategiskt på ett kulturpolitiskt plan och inför valet 2014 arbeta som samordnare för Författarförbundets olika frågor och projekt.
Zandra kommer senast från en tjänst som pr-ansvarig för skönlitteratur och sakprosa på Norstedts förlag. Tidigare har hon arbetat som seminarieproducent och moderator inom fälten samhälls- och kulturpolitik, film och litteratur.

– Inför valet 2014 är det särskilt viktigt för Författarförbundet att fånga upp och kanalisera medlemmarnas intressen och initiativ för att kunna mobilisera förbundet kring våra kärnfrågor, säger Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius, och vi är mycket glada att Zandra vill åta sig uppdraget som kulturpolitisk projektledare.

– Ett mer angeläget uppdrag kan jag inte tänka mig, säger Zandra Thuvesson. Det är dags att vi talar om ordets rätta värde. Därför är Sveriges Författarförbunds sakfrågor viktiga och de behöver komma högre upp på dagordningen. Det gäller för såväl den mediala bevakningen som för övriga samhället. Det är inte ett omöjligt uppdrag – det är ett nödvändigt sådant, som måste göras.

För mer information kontakta Gunnar Ardelius på 073-945 01 15 / ga@sff.info eller Zandra Thuvesson på 070-810 36 04 / zandrathuvesson@gmail.com.