Sveriges Författarförbund är en organisation vars uppdrag bland annat är att ta ställning för det fria ordet, oavsett om det tar sig uttryck i journalistik, författande eller översättningar. Vi gör det i Belarus, vi gör det i Ryssland och vi gjorde det i Hongkong. Vi samarbetar med Journalistförbundet, Reportrar utan gränser, Amnesty, Svenska PEN och Publicistklubben.

Vi sitter inte på åskådarplatsen när det gäller fängslade journalister som Dawit Isaak, när journalister dödas, när tidningsstöd dras in eller när stater censurerar författare och skribenter. Vi värnar demokrati och mänskliga rättigheter.

Författare har genom historien varit demokratins oavlåtliga röst och därmed de första tillsammans med journalister att dödas i länder på väg att omvandlas till totalitära stater. Utan journalister som nyttjar det fria ordet och berättar om det som händer på marken står vi i mörkret.

I Gaza har Hamas kontrollerat journalistiken och det fria ordet har allvarligt begränsats. Men vi vet genom Reportrar utan gränser att det funnits och finns oberoende journalister som nu vill lämna Gaza utan att kunna göra det. Likaså finns det ett flertal utländska journalister som vill komma in i Gaza och rapportera om kriget men som nekas inträde. Vi vet att över hundra journalister, propagandister och sådana knutna till internationella nyhetsbyråer, har dödats, både i bombningar och av precisionsvapen. Listan över författare och poeter som dött blir också allt längre.

Det handlar om människor som liksom de av Hamas mördade israelerna den sjunde oktober inte har begått något brott och som inte har någon möjlighet att försvara sig.

Vi frågar oss vad vi kan och bör göra. Vi kan som i Belarus och Ukraina vara med och påverka så att författare och journalister får möjlighet att komma till tals – genom att lämna Gaza eller möta kollegor som kan vara en röst för dem som drabbas av kriget. De som inte hade en röst under Hamas styre ska kunna få det nu. De som inte vågar skriva av rädsla för hot eller repressalier måste få utrymme att säga sitt.

För Sveriges Författarförbund är det en självklarhet att vi måste alliera oss med alla de krafter som arbetar för att motverka och tillintetgöra den växande vågen av antisemitism, inte minst när den drabbar judiska författare och översättare. På samma sätt måste vi som förbund stå enade mot den islamofobi vi ser breda ut sig i Europa och Sverige.

För du kan inte använda det fria ordet om du som journalist eller författare är hotad, utsatt eller förföljd. Och med varje dödad journalist minskar möjligheten till vittnesmål vad gäller de eventuella krigsbrott och övergrepp ett krig riskerar att föra med sig. För varje död journalist, varje död sjukhuspatient, för varje dödat barn – såväl israeliskt som palestinskt – blir dessutom målet, det vill säga friheten, tryggheten och rättvisan, alltmer avlägset. För vem blir kvar att njuta friheten när familjen, släkten, föräldrarna och barnen dödats och platsen där man bor eller växt upp på utplånats?

Sveriges Författarförbund