Meddelande från Sveriges Författarfond:

Av det extra krispaket till kulturen som riksdag och regering har beslutat om, har 30 miljoner kronor ställts till Sveriges Författarfonds förfogande för fördelning av arbetsstipendier. De extra medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Dessa extra tilldelade medel används delvis för en särskild utlysning av arbetsstipendier (skattefria punktstipendier) tillgängliga för dem som av olika skäl inte sökt stipendier i författarfondens ordinarie ansökningsomgång 20 augusti – 21 september 2020. (Utbudet av stipendier i den ordinarie omgång kommer också att förstärkas.)

Ansökningsperioden är kort: 2 oktober – 15 oktober 2020

Stipendierna ska främja möjligheten för litterärt yrkesverksamma att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Vid fördelningen av stipendierna ska författarfonden utöver bedömningen av litterära verksamhetens kvalitet och omfattning också ta hänsyn till ekonomiskt behov. I bedömningen av ekonomiskt behov läggs för just dessa stipendier särskild vikt vid hur den litterära yrkesverksamheten påverkats och kommer att påverkas av den pågående pandemin.

Stipendierna kan sökas digitalt på fondens webbplats, via vår e-tjänst. Där finns också mer information och vägledning för sökande – men några saker vill vi lyfta fram redan i detta mejl:

Till skillnad från när det gäller författarfondens stipendier i övrigt, är stipendierna sökbara även för dem som innehar särskild biblioteksersättning eller har fått utbetalning av annat stipendium relativt nyligen eller under innevarande år.

Dessa särskilt utlysta stipendier hösten 2020 påverkas inte av de skatteregler som normalt brukar gälla för stipendier från författarfonden. Stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när du senast erhöll ett stipendium. Ett eventuellt beviljat stipendium denna särskilda omgång påverkar heller inte dina möjligheter att tilldelas arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning i ordinarie fördelningar kommande år.

Den som redan har en ansökan om arbetsstipendium inne hos Sveriges författarfond, för beredning denna höst, kan dock inte samtidigt söka i denna extra utlysning. Beredningen av ansökningarna om stipendier sker delvis samordnat och eftersom de redan inkomna ansökningar beaktas även för denna fördelning, går den sökande inte miste om någon extra möjlighet till stipendium.

Vi föredrar ansökningar via webben, men det går även att ladda ner ansökningsblankett från webbplatsen och skicka med vanlig post.