European Writers’ Council, EWC, kommer i sitt projekt #FreeAllWords att översätta verk av den belarusiska fredspristagaren Aleś Bialacki till åtta språk.

Över trettio verk av elva belarusiska författare och fem ukrainska har översatts till sammantaget nio språk – danska, tyska, engelska, finska, franska, litauiska, rumänska, spanska och ungerska – i projektet.

Författaren Aleś Bjaljatski var med och grundade organisationen Vjasna 1996 som bland annat har kämpat mot dödsstraff och tortyr av politiska fångar. Aleś Bjaljatski har flera gånger blivit fängslad för sin kamp för mänskliga rättigheter och spenderat flera år i belarusiskt fängelse. Sedan 2020 är han frihetsberövad igen.”Aleś Bjaljatski – som får 2022 års Nobels fredspris – är en av initiativtagarna till den demokratirörelse som växte fram i Belarus i mitten av 1980-talet. Han har ägnat sitt liv åt att främja demokrati och fredlig utveckling i sitt hemland”, skrev Nobelkommittén vid med utnämningen.

Den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties och den ryska Memorial tilldelas också priset.

”Fredspristagarna representerar det civila samhället i sina hemländer. De har under många år främjat rätten att kritisera makten och skydda medborgarnas grundläggande rättigheter. De har gjort en enastående insats för att dokumentera krigsförbrytelser, kränkningar av mänskliga rättigheter och maktmissbruk. Tillsammans visar de civilsamhällets betydelse för fred och demokrati”, lyder Nobelkommitténs motivering.

”Årets fredspris stärker kampen mot förtryck. Författarförbundet har med oro följt utvecklingen i Belarus, Ryssland och Ukraina, och den fängslade författaren Aleś Bjaljatski är vår vän via det fria belarusiska författarförbundet. Vi vill påminna om det viktiga kravet att alla politiska fångar omedelbart ska släppas fria”, sa Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll i samband med utnämningen.

Läs mer om #FreeAllWords projekt här: freeallwords.org