I en opinionsartikel i Altinget framför tio kulturorganisationer, däribland Sveriges Författarförbund, sin kritik mot Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsområdet.

”…Det är därför med stor besvikelse som vi läser att utredningen inte föreslår några verkningsfulla åtgärder för kulturskapare. Dessutom, vilket är särskilt anmärkningsvärt, saknas en igenkännbar verklighetsbeskrivning, undersökning och djupare analyser. Detta trots att kulturbranschen presenterat såväl relevant data som rapporter med underlag om de behov som finns.

Utredaren lutar sig istället mot fluffiga filosofiska och teoretiska resonemang om marknadens funktion med svag eller ingen förankring i kulturskaparnas situation. Utredningen liknar snarare en partsinlaga från den stora tech-bolagen, än en statlig utredning.”