Juryns motivering lyder:

”Det är en särskild konst att översätta våra försåtligt närbesläktade grannspråk norska och danska. En som oförväget antagit denna utmaning är Urban Andersson, som i ett imponerande antal verk med precision och osviklig känsla för nyanser återskapat de mest varierande stilarter, alltifrån det kärvt fåordiga till det uppsluppet spirituella.”

Urban Andersson är född i Luleå 1938 och numera bosatt i Solna. Han är flerfaldigt prisbelönad poet och var 1966–1987 verksam som litteraturkritiker på Svenska Dagbladet. Mest flitig har han dock varit som översättare av dansk och fr.a. norsk litteratur.

Foto: Magnus Liam Karlsson

Bland de mest namnkunniga författare han översatt kan nämnas Villy Sørensen, Suzanne Brøgger, Thorkild Bjørnvig, Inger Christensen, Jon Fosse, Herbjørg Wassmo och Linn Ullman.

Aktuellt för pristagaren är att förlaget Polaris nyligen gett ut Helga Flatlands i Norge uppmärksammade och prisbelönta En modern familj. I höst ger Albert Bonniers förlag ut danska Merete Pryds Helles likaså prisbelönta Folkets skönhet; Norstedts utkommer med Suzanne Brøggers Koral och Weyler ger ut Merete Lindstrøms Nord. Allt i Urban Anderssons översättning.

Juryn har i år utgjorts av de tidigare pristagarna Kerstin Gustafsson, Maria Ortman och Viveca Melander

Prisutdelningen äger rum fredagen den 25 maj klockan 18.00 på Norges ambassad, Skarpögatan 4 i Stockholm. Dörrarna öppnar för fördrink och mingel 17.30. Därpå blir det tal, läsningar och musik. Ceremonin följs av en av Översättarsektionen subventionerad buffé.

Observera att föranmälan krävs. OSA till osaover@gmail.com senast 18 maj.

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett, formgiven av Edvin Öhrström, och en penningsumma.

Ytterligare upplysningar: Översättarsektionens styrelse: styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Elsa Thulin-priset på www.oversattarsektionen.se/elsathulin