”Nille Lindgren kan tyckas vara en allätare bland översättare, men även om han med stort gusto sätter tänderna i de mest olikartade verk är hans aptit inte frossarens utan den kräsne finsmakarens. Hans smak för le mot juste är lika påtaglig som hans förmåga att elegant och till synes ansträngningslöst till välljudande svenska överföra den gåtfulla dimension som är författarens röst.”

Nille Lindgren är född 1946 och bosatt i Simrishamn. Han är en av Sveriges flitigaste översättare och har sedan 1983 översatt omkring 125 titlar från engelska och amerikanska. Nille Lindgren har arbetat med både hög och låg, bred och smal litteratur.

Bland de mest namnkunniga författare han översatt kan nämnas John Irving, Douglas Adams, Joseph Heller, Alain de Botton, Donna Tartt, Joyce Carol Oates, Colm Tóibín och Richard Ford. Nille Lindgren har tidigare tilldelats bland annat Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium.

Aktuellt för pristagaren är att Brombergs, i augusti, ger ut hans översättning av Richard Fords senaste bok Mellan dem. Nille Lindgrens översättning av Richard Fords Kanada (Brombergs, 2013) rönte stora framgångar i Sverige. Senare i höst ges också den andra delen av Nelson Mandelas memoarer ut i hans svenska tolkning, på förlaget Volante.

Juryn har i år utgjorts av de tidigare pristagarna Barbro Andersson, Kerstin Gustafsson och Maria Ortman.

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett, formgiven av Edvin Öhrström, och en penningsumma. 2016 års pris finansieras med donationer från Elisabeth Grates Bokförlag, Bonnierförlagen, Norstedts Förlag samt en anonym bidragsgivare.

Läs mer om priset och tidigare pristagare på Översättarsektionens hemsida.