Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägnersällskapet utlyser ett stipendium för boende fyra veckor på Lilla Björka. Till detta kommer en stipendiesumma på 15 000 kr.

Stipendiet ingår som en del av stiftelsens ändamål och verksamhet som är att
– förvärva, äga och förvalta Lilla Björka
– på Lilla Björka anordna och vidmakthålla en utställning, innehållande möbler, böcker, brev, fotografier och andra minnessaker som återspeglas Elin Wägners liv och författarskap
– driva Lilla Björka som ett aktivt kulturhus, i första hand med utgångspunkt från Elin Wägners tankar och idéer om fred, miljö och jämställdhet
– om stiftelsens tillgångar förslår därtill, premiera personer som genom forskning, författarskap eller på annat sätt främjat Elin Wägners tankar och idéer.

Syftet med stipendiet är att under en månad ge möjlighet att kunna ägna sig åt att förbereda, genomföra eller färdigställa sin bok/avhandling/artikel i en både stimulerande och rofylld miljö.

Kriterier: Du som skriver eller forskar i Elin Wägners anda inom områdena jämställdhet, fred eller miljö.

Det går nu att skicka in en ansökan för året 2016, klicka här.

För ytterligare information se:

www.lillabjorka.se, www.elinwagner.se

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg. En liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult. Elin Wägner lät bygga huset 1925 och bodde där permanent från 1929 och fram till sin död 1949. I början av 30-talet uppfördes också en skrivarstuga med Simon Gate som arkitekt. Huset var efter Elin Wägners död i privat ägo fram till 1992. På initiativ av Elin Wägnersällskapet söktes  bidrag och sponsorer  för att köpa in fastigheten . Det lyckades och Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bildades 1994. Stiftelsen har genomfört ett antal byggnadsvårdsläger för att så långt möjligt och önskvärt återställa byggnaden i ursprungligt skick. Lilla Björka besöks varje år av ca 2000 personer, huvudsakligen under juli-augusti då det är öppet alla dagar i samband med årliga konstutställningar