Den 10 september lanserade regeringen ett nytt stödpaket till kulturen på sammanlagt 3,4 miljoner kronor vilket var välkommet. Författarförbundet har under hela våren och sommaren ägnat mycket tid åt att själva och tillsammans med KLYS föra dialog om vikten av ett utökat stöd till kulturen och inte minst ordområdet. Vi kommer nu att analysera de olika satsningarna noga för att se om de är tillräckliga och hur de kommer författare och översättare till del. Förbundet analyserar även ett förslag om stöd till egenföretagare och för dialog med departementen för att se till att kriterierna för detta stöd passar våra medlemmar.