Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll, vice ordförande Jörgen Gassilewski och styrelsesuppleanter Thomas Kanger skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter om ljudboksmarknaden som de beskriver som en käftsmäll mot författarna.

”Tidigare var maktförhållandena enkla. Förlagen stod för kostnaderna, författarna fick en fastställd royalty per såld bok, som därtill till en del betalades ut i förskott i form av ett garantibelopp. Ett förhållande som fortsatt gäller för de tryckta böckerna. Men i fråga om ljudböckerna har vi fått en ny herre, techbolagen, där Storytel är den klart dominerande aktören. Dessa bolag säljer förvisso böcker (i form av abonnemangstjänster), men för dem är boken likt vilken vara som helst. Det innebär att de inte tar på sig något ansvar för litteraturen i sig, det ansvar som de traditionella förlagen länge haft för vikten av att långsamt utveckla sådana författarskap som Klas Östergren, Kerstin Ekman, Ola Larsmo, Pija Lindenbaum, Göran Sonnevi, Anna-Karin Palm med flera. De som ger och har givit Sverige en litterär tyngd.”

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter.