2004 slog Google den litterära världen med häpnad genom att meddela att man tänkte skanna miljontals titlar ur universitetsbiblioteks samlingar för att åstadkomma ett digitalt bibliotek.

Initialt gällde det endast böcker som inte längre var upphovsrättsligt skyddade men några universitet upplät efter hand även de skyddade verken, vilket starkt ifrågasattes av världens upphovsrättsexperter. Men Google är tillräckligt stort för att göra som det vill och för att utveckla sitt Google Books-program piratkopierade man med bibliotekens hjälp under åren som följde drygt 20 miljoner böcker.

Authors Guild, vår amerikanska systerorganisation, inledde med stöd från författare och översättare världen över en process mot Google och i december 2014 bidrog även Författarförbundet med 5 000 USD för att stödja kampen. Authors Guild hävdade att Google tvärtemot vad man påstod om allmänintresse snarare hade kommersiella syften för ögonen: att locka användare till sin sökmotor, öka sin marknadsföring och stärka sitt varumärke. Authors Guild stod fast vid principen att privata företag inte ska få kopiera skyddade verk i kommersiellt syfte. Organisationen hävdade att digital tillgång till böcker i grunden är positivt, men att upphovspersonerna måste få ersättning för det.

Det var en Davids kamp mot Goliat men där författarna förlorade mot jätten. USA:s Högsta Domstol beslutade nyligen att inte pröva fallet. Detta innebär att Google nu fått monopolställning inom ännu ett område, och det i princip helt gratis. Författarna får inte ett öre. Och i stället för att forskare, bokläsare och andra som söker litteratur leds till att köpa böcker, kan många hitta det mesta de behöver online
hos Google Books. Avgörandet innebär dessutom att andra aktörer sannolikt är fria att göra som Google.

Det är sett i ljuset av denna utveckling en stor utmaning att trygga försörjningen för nuvarande och kommande generationer av upphovspersoner. Det var därför angeläget att delta när WIPO (World Intellectual Property Organization) i april anordnade en konferens i Genève på temat ”Digitalisering på en global marknad”.

Ett sätt att bemöta värdetappet och bristen på kontroll, och som diskuterades på konferensen, är att använda digitala igenkänningssystem, exempelvis Copyright Hub, som kodar verken och ser till att tillstånd inhämtas och ersättning flyter ner till varje upphovsperson. Denna typ av lösningar är inte bara tilltalande – de är nödvändiga för att återupprätta balansen i en värdekedja där teknologiföretagen kapat åt sig alltför stora andelar. Det är dags att bryta mönstret där författarnas ekonomi dräneras samtidigt som de med de största datorerna ständigt blir rikare. ¶

 

 

GunnarOrdforandeHemsida2015

Gunnar Ardelius
Ordförande