Idag på fängslade författares dag delar Svenska Pen ut Tucholskypriset. I år går det till den fängslade svenske medborgaren och författaren Gui Minhai. Det är en på alla sätt värdig vinnare.

Motiveringen lyder: ”Under många år drev Gui Minhai ett förlag och en bokhandel med bas i Hongkong. Han skrev själv och publicerade andra. Ett arbete i yttrandefrihetens tjänst. För detta fängslades Gui Minhai. Priset ges till hans outtröttliga arbete för det fria ordet, till stöd för hans frigivning och rätt att återuppta sin publicistiska verksamhet.”

Gui Minhai kan också sägas gå i Tucholskys fotspår i den mån att hans böcker retat upp det forna hemlandet och att han sökte en fristad i Sverige. Nu är han dock allt annat än fri. Sedan fyra år tillbaka sitter Gui Minhai fängslad i Kina.

Den kinesiska diktaturen gör allt för att smutskasta Gui Minhai och alla som försvarar hans mänskliga rättigheter. Det är kanske ingen överraskning. I en diktatur som Kina finns inga vinnare.

Författarförbundet och Journalistförbundet har på olika sätt uppmärksammat fallet. Den kinesiska diktaturen gör dock allt för att smutskasta Gui Minhai och alla som försvarar hans mänskliga rättigheter. I ett uttalande på sin hemsida har Kinas ambassad i Stockholm uppmanat Svenska Pen att dra tillbaka priset. I uttalandet skriver ambassaden att Gui Minhai är en ”lögnmakare och en ryktesspridare” och liknar uppmärksamheten vid en fars.

Det är kanske ingen överraskning. I en diktatur som Kina finns inga vinnare. Där yttrandefriheten slutar tar propagandan vid. Det öppna samhället är ersatt av statlig övervakning och censur.

Desto större anledning för oss i Sverige att uppmärksamma dagens prisutdelning. Som organisationer krokar vi ofta arm med Svenska PEN. Idag lyfter vi på hatten.

Och till Gui Minhai vill vi säga: grattis! Vi hoppas att du snart ska få använda prispengarna – det litterära stipendiet på 150 000 svenska kronor – till att fortsätta ditt viktiga arbete. Vi kommer att fortsätta arbeta för att du ska bli fri.

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet 

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund