Berättigade att söka stipendium ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur, inklusive kulturjournalistik, samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk.

Ansökningsperioden för 2022 pågick mellan 1 september och 1 oktober.