Svensk Bokkonsts jury premierar den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken. De 25 bidrag som bäst uppfyller kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation utses. Dessa böcker kommer sedan att visas på utställningar i och utanför Sverige.

Vem kan delta?

För att din bok ska kunna vara med och tävla måste den vara tryckt mellan 1 januari och 31 december innevarande år (2022). Boken behöver inte finnas till försäljning i bokhandeln. Om boken är bland de utvalda behövs ytterligare fem exemplar för att boken ska kunna vara med på utställningar i och utanför Sverige. Det finns inga krav i Svensk Bokkonsts stadgar på en helsvensk produktion, men minst två av produktionsfaktorerna formgivning, förlag,tryck/bindning samt repro måste vara utförda av svenska företag för att godkännas.

Hur går anmälan till?

1.
Fyll i formuläret som finns på www.svenskbokkonst.se (Enbart digitala anmälningar gäller.)

2.
Posta ett fysiskt exemplar av boken till:
Svensk Bokkonst, Kungliga biblioteket
Box 5039, 102 41 Stockholm

Boken kan också skickas som paket till:
Svensk Bokkonst, Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26, 114 46 Stockholm

Böcker kan även lämnas in direkt i receptionen på Kungliga biblioteket, Humlegården i Stockholm.

3.
Sätt in 375 kronor på Svensk Bokkonsts bankgiro 887-3762 med tydlig uppgift om vilken bok betalningen gäller.

Sista anmälningsdag är den 31 januari 2023. De böcker som inte väljs ut returneras inte utan kan avhämtas på Kungliga Biblioteket, KB, hösten 2023 och fram till nyår. De böcker som inte avhämtas tillfaller KB.

Kontakt: Ylva Sommerland, verksamhetsansvarig Svensk Bokkonst,
070 007 32 90.

Välkommen med din anmälan!