Regeringen har beslutat att även kulturverksamhet, som t.ex. litterärt skapande, ska omfattas av deras tidigare förslag om tillfällig hyresrabatt för särskilt utsatta branscher. De föreslagna branscherna godkändes av EU-kommissionen, för att inte krocka med den konkurrensrättsliga lagstiftningen, den 16 april och förordningen är nu införd.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Hyresgäst och hyresvärd ska avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april till 30 juni, och hyresvärden söker sedan hon Länsstyrelsen om kompensation.

Mer information finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/regeringen-har-beslutat-om-tillfallig-rabatt-for-fasta-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/