Nedan återfinns information om redan nu tillgängliga åtgärder, samt FÖRSLAG/FÖRESLÅS. I dagsläget vi inte när dessa förslag kommer att beslutas i Riksdagen, men troligtvis tas beslut innan påsk. Sannolikheten för att förslagen INTE går igenom bedöms som låg. Sidan uppdateras kontinuerligt med denna information.

• Skatteverket gör bedömningen att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna vid tillfälliga betalningssvårigheter. Ansökan kan göras från 30 mars, digitalt. Skatteveket kommer att ta ut en kostnadsränta om 1,25% på beloppet. På Skatteverkets webbsida finns kriterier och ansökan.

• Därutöver har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna lagt ett förslag som innebär att företag kan få anstånd med betalning av bland annat moms. Anstånd för moms som redovisas helårsvis kan lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader, detta förslag är nu utökat till att inkludera moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. Reglerna föreslås börja gälla 30 mars respektive 8 april beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt. Ränta och en anståndsavgift kommer att tas ut.

• Egenföretagare kan när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

• En tillfällig nedsättning av egenavgifter för egenföretagare föreslås för perioden 1 mars till 30 juni 2020. Egenavgiften sätts ned med ålderspensionsavgift 10,21 procent och 2/3 av övriga avgifter.

• Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Mer information

Regeringens webbsida: Förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot
och Pressmeddelande om krispaket för svenska småföretag