Förändringen innebär att de rättighetshavare som fått ersättning som privatperson (ej bolag) men inte anmält sitt konto till Swedbanks kontoregister, från och med augusti får sina ersättningar utbetalda per avi.

Läs mer om du berörs på Copyswedes hemsida.