FEP, Federation of European Publishers, har startat twitterkampanjen #copyrightforfreedom med budskapet ”Support creation – support freedom of expression, support copyright”.

FEP vill påkalla allmänhetens uppmärksamhet för visa att dessa begrepp hänger ihop och är beroende av varandra, och att yttrandefrihet är beroende av upphovsrätt.

Läs mer om FEP:s kampanj här!