Hej Månadens medlem, skulle du kunna presentera dig för oss?

Jag heter Christina Sjöstedt Forslund. Jag är en ekonom som har arbetat många år som skattekonsult, både inom offentlig sektor och privat.

Vad utmärker dina böcker?

Mina böcker är skrivna på en begriplig svenska som inte avskräcker från läsning även om läsaren saknar juridisk, ekonomisk eller annan liknande utbildning och/eller erfarenhet. De exempel som bifogas i böckerna är ofta hämtade från utredningar i verkligheten, dvs. som jag ensam eller tillsammans med en kollega har gjort i konsultarbetet inom skatteområdet. Jag skriver också handledningar till dataprogram. Jag tänker att handledningen ska vara som en ABC-bok för barn som inte ännu kan läsa. Utgångsläget är att användarna inte begriper någonting utan måste börja från ruta ett. Läsare som redan begriper en hel del ska snabbt kunna skumma fram de avsnitt som är mer avancerade.

Vilken av dina böcker har störst betydelse för dig?

Boken Fastighetsmoms har störst betydelse eftersom fastighetsmoms är mitt specialområde. Fastighetsmomsen berör många olika slag av företag inom framför allt två områden – fastighetsförvaltning och bygg- och anläggningsverksamhet. Boken är tänkt att vara en praktisk handbok för ägare och för anställda inom dessa två områden. Boken är också användbar för revisorer, redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom fastighetsområdet.

Varför skriver du sakprosa?

Mina erfarenheter av företags och privatpersoners problem med den komplexa skattelagstiftningen har gjort att jag velat skriva handböcker på ett begripligt sätt för så att säga vanliga människor. Lagtext är ju ofta svår för gemene man att tolka. Skatteverkets ställningstaganden i sakfrågor, liksom deras överväganden och beslut som skickas till enskilda håller en byråkratisk standard som kan vara svår att förstå. Det kan medföra ödesdigra konsekvenser om man feltolkar ett sådant dokuments innehåll. Jag skriver mina böcker för att vara en följeslagare, någon som står vid företagarens sida i sin verksamhet. Texter som hjälper till att behålla kontroll över skattesituationen så att företagaren istället kan ägna större energi åt sina affärsidéer och sin kärnverksamhet.

Vilka författare inspirerar dig och varför?

Jag inspireras av författare som kan skriva berättelser. En berättelse kan handla om en specifik vetenskap, som till exempel gensaxen eller folkvandringar i historien. Om författaren beskriver sin vetenskap på ett medryckande sätt och med ödmjukhet inför att alla läsare inte tillhör eliten så blir jag inspirerad och glad. Jag tror på det slitna uttrycket att kunskap ger makt. För att kunna erövra kunskaper behöver vanliga människor författare som kan göra en berättelse av sin vetenskap, som inte bara räknar upp fakta.

Jag inspireras också av berättelser om fiktiva händelser, jag menar som i en roman. Berättelsen ska flyta i romanen, och jag uppskattar och inspireras av en god språkbehandling. Jag är gammalmodig på så sätt att jag inte uppskattar konstlade meningsbyggnader eller texter utan punkt och komma. Eller långa texter utan kapitelindelning.

Vad skriver du på just nu?

Just nu skriver jag faktiskt på en roman som handlar om Coronaåret 2020. Dessutom skriver jag på andra upplagan av boken Hjälp! – Skatteverket kommer.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

En vanlig arbetsdag börjar jag ofta vid niotiden. Jag tycker om att ha en lugn morgon. Jag undviker väckarklockor om jag inte har någon speciell tid att passa. Jag skriver fram till lunch. Under för- eller eftermiddagen, inte alla dagar men så ofta jag kan, försöker jag lägga in ett motionspass. Det kan till exempel vara en cykeltur eller vattengympa. Oftast slutar jag arbetsdagen till middagen vid sextiden, men det händer att jag arbetar även på kvällen. Detta eftersom jag ofta har andra saker som avbryter skrivandet under dagen, till exempel att svara på frågor från kunder, ringa eller skriva fakturor. Jag jobbar aldrig längre än till klockan tio på kvällen. Kvällarna är heliga för läsande och nätterna är heliga för sovande.

Hur hanterar du fackförfattandets växelspel mellan research och skrivande?

Det faller sig naturligt att växla mellan skrivande och research eftersom jag gör bägge sakerna vid datorn.

Vad tycker du om sakprosans ställning i Sverige idag?

Sakprosan har en stark ställning i Sverige och det är inte en dag för tidigt att vår första professur i gestaltande sakprosa nu har blivit verklighet.

Finns det någon annan författares bok som du gärna hade skrivit?

Tänka snabbt och långsamt av ekonomipristagaren Daniel Kahneman. Skulle också gärna ha skrivit Försvunnen värld av Maja Hagerman, givet jag hade haft samma kunskaper i botten som denna författarinna.

Läs fler Månadens medlem-intervjuer här.