2014-06-13

BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) lämnar idag in en stämning mot Wikimedia Sverige vid Stockholms tingsrätt. Stämningen rör ett av Wikimedias projekt, www.offentligkonst.se, en databas som utan tillstånd publicerar bilder på upphovsrättsligt skyddade konstverk. Med stämningen vill BUS få fastställt att Wikimedias databas utgör ett upphovsrättsintrång. Därmed skulle upphovsmännen få skäligt betalt för publiceringen av konstverk i databasen.

Wikimedias projekt syftar till att göra Sveriges samlade bestånd av offentlig konst tillgängligt för allmänheten. För att få publicera bilder på konstverk som är skyddade av upphovsrätt krävs att tillstånd inhämtas från upphovsmännen. BUS har i uppdrag från 80 000 konstnärer att teckna avtal med olika bildanvändare. Då användningen av konstverken i databasen är ett upphovsrättsintrång har konstnärerna eller deras rättighetshavare enligt lag rätt till att få skäligt betalt.

BUS har föreslagit Wikimedia ett samarbete i form av en avtalslösning men det har avvisats. Wikimedia anser att det enligt upphovsrättslagen skulle vara tillåtet att på internet publicera den konst som finns utomhus. Men enligt förarbeten till upphovsrättslagen och gängse uppfattning bland experter på området är det en felaktig tolkning.

BUS har sedan många år tillbaka avtal med kommuner för denna användning av den offentliga konsten. Avtalen är framtagna i samverkan med kommuner och regioner i syfte att hitta ändamålsenliga lösningar för att ge uphovsmännen skäligt betalt då konstverken används på internet. Det finns alltså en etablerad avtalsmarknad för precis den användning som Wikimedia inte vill betala för.

När det gäller offentligkonst.se blir skadan extra stor eftersom allt bildmaterial som laddas upp i databasen blir fritt för alla internetanvändare att vidareanvända och bearbeta. Bilderna på konstverken riskerar alltså att manipuleras och hamna i främmande och för den enskilde konstnären helt otänkbara sammanhang.

Åsa Berndtsson, BUS ordförande, lämnar följande kommentarer:

”BUS gillar internet och nya användningsområden, men vi kan inte bara se på när våra medlemmars konstverk används systematiskt och utan lov i stor skala. Vi har ett ansvar att försvara upphovsrätten, våra medlemmars intressen och inte minst de avtal som vi tecknar med aktörer som faktiskt betalar för sig.”

”Wikimedia plöjer vägen för kommersiella aktörer att använda våra medlemmars verk helt gratis och utan respekt för den ideella rätten. Konstnärernas ekonomiska ställning är mycket svag som det är och projekt som detta gör att den utarmas ytterligare.”

För mer information, kontakta:

Erik Forslund, jurist på BUS
Tel: 08-545 533 93
erik@bus.se

Åsa Berndtsson, ordförande
Tel: 070-710 91 09
asa.berndtsson@bus.se

BUS är en upphovsmannaorganisation på bildkonstområdet. BUS förvaltar medlemmarnas upphovsrätt och lämnar tillstånd och tecknar avtal för användning av konstverk i olika sammanhang. BUS företräder i Sverige närmare 80 000 svenska och internationella konstnärer. www.bus.se