Inför valet samarbetar tio bild- och formorganisationer för en bättre och mer progressiv kulturpolitik. På www.kulturvalet.se kan alla kulturintresserade ställa sig bakom uppropet genom att ladda upp ett selfie-fotografi. Uppladdade selfies kommer tillsammans skapa ett porträtt av den som sedan utses till kulturminister. På webbsidan kan man också testa sig själv kulturpolitiskt med hjälp av en kulturkompass.

Bakom den gemensamma satsningen står Konstnärernas Riksorganisation Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KRO/KIF), Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet.

Läs mer om kampanjen och ta del av förslagen för en bättre kulturpolitik.